تبلیغات
شاهدان گمنام - هفته بسیج گرامی باد.
هفته بسیج گرامی باد.

داستان ما...
فحش اگر بدهند آزادی بیان است! جواب اگر بدهی بی فرهنگی!
سوال اگر بکنند آزاد اندیشند! سوال اگر بکنی تفتیش عقاید است!
تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند! جواب اگر بدهی دروغگویی!
مسخره ات بکنند انتقاد است! جواب بدهی بی جنبه ای!
تهدیدت اگر بکنند دفاع کرده اند! تهدید اگر بکنی خشونت طلبی!
راهپیمایی اگر بکنن حق آنهاست و عقیده خودشان است!
راهپیمایی اگر بکنی ساندیس خوری یا به زور آمدی...
بسیجی اگر باشی میشوی افراطی! جنبش سبزی باشند
میشوند آزادی طلب . . .
آری این است طنز تلخ روزگار ما . . .

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در شنبه 1 آذر 1393ساعــت11:41 ب.ظ تــوسط مدیون شهدا | نظرات ()