تبلیغات
شاهدان گمنام - باور کن کاری نداری وقتی مغازه دار بهت میگه بیا کوکاکولا ببر،بگی،"نه "من .زم زم. میخوام...
باور کن کاری نداری وقتی مغازه دار بهت میگه بیا کوکاکولا ببر،بگی،"نه "من .زم زم. میخوام...
افسران - ببخشید دیگه که ما مَردش نبودیم!!1
ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در پنجشنبه 2 مرداد 1393ساعــت04:55 ب.ظ تــوسط مدیون شهدا | نظرات ()