تبلیغات
شاهدان گمنام - بمیرم برای دلت حسین جان...
بمیرم برای دلت حسین جان...


˙·٠•♥
تــو بــرنامه مـاه عســل ...
پدر و مادری ، بچـــه شون رو دزدیــده بودن و بعـــد دو ماه به آغـــوششون برگشتــه بود . . .
به داستان کاری ندارم ...
آخر برنامه به پدر بچه گفتن : یه دعــا بکـن . . .
گفت: "خــدا هیــچ پــدر و مــادری رو بــا بچــه اش امتحـــان نکنـــه . . .

بمیـــرم بـــرای دلـــت حسیــــن جــان . . .˙·٠•♥
که خـــدا تــو رو با همـــه خــونــوادت، از علی اصغـــر شش ماهــه تا علی اکبــرت امتحـــان کرد و دم نزدی...

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در چهارشنبه 11 تیر 1393ساعــت12:47 ب.ظ تــوسط مدیون شهدا | نظرات ()